Vol443丽质美人玥儿玥er桂林旅拍开档黑丝裤袜秀翘臀美腿诱惑写真50P玥儿玥花漾

Vol443丽质美人玥儿玥er桂林旅拍开档黑丝裤袜秀翘臀美腿诱惑写真50P玥儿玥花漾

《千金方》∶灸顶上施毛中即入。入月二日、十二日、二十二日生子俊,多勇,利父母。

故服削虫细丸,以杀谷虫也。 小儿气盛有病,但下之,必无所损,若不时下,《病源论》云∶薄衣之法∶当从秋习之,不可以春夏卒减其衣,则令中寒。

又方∶艾柱小作,可灸始生疣上三壮,即自去。又方∶桃树青皮捣,和酢,涂,日二。

《录验方》云∶葵子一升,以水三升,煮取二升,分再服,亦切根用之。庚子辛丑生,无勇,人而不利。

毛若倒上不下,回旋四边者则有毒瓦斯,不可入也。<篇名>占推子寿不寿法第二十三内容:《产经》云∶说曰∶生子男视日上,生子女视辰上,得吉,神良。

内容:《产经》云∶治小儿诸方∶内容:《产经》云∶治少小瘿瘰,久年不瘥海藻酒方∶海藻一斤,去咸,切,好酒二斗渍,服二合,日二三,酒尽滓干作散,服方寸匕。毛若倒上不下,回旋四边者则有毒瓦斯,不可入也。

Leave a Reply